Rejestracja

Założenie konta umożliwia zalogowanie się do portalu, w celu wypełnienia Metryczki i wysłania Pracy. Informacje o osobach rejestrujących się umożliwiają organizatorom sprawdzenie poprawności działania mechanizmu oraz szybką identyfikację nadsyłanych prac. Podanie danych nie niesie żadnych konsekwencji dla osób rejestrujących się, a dane te chronione są przez Fundację Ośrodka KARTA, z siedzibą w Warszawie i nie są nikomu innemu udostępniane.

Proszę czekać